header-image

Helderziende

Helderziend is het vermogen van een medium om op buitenzintuiglijke wijze beelden te zien van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd voordoen. Helaas is de omschrijving helderziend of helderziendheid niet helemaal juist. De doorgegeven beelden zijn vaak behoorlijk vaag en zonder concrete details. Helderziend kan de toekomst of het verleden omvatten. Helderzienden hebben een gave om informatie te krijgen op een manier die niet mogelijk lijkt. Helderzienden kunnen dingen, mensen of gebeurtenissen in het verleden, heden of de toekomst zien.

Een helderziend persoon

Een helderziend persoon heeft een gave om informatie door te krijgen, op een manier die in eerste instantie niet mogelijk lijkt. Toch kunnen helderzienden gebeurtenissen of dingen uit het verleden zien. Zoals ook van het heden en de toekomst. De meeste helderziende hebben daarbij ook nog de gave van Heldervoelendheid, Helderwetendheid, Helderhorend en/of Helderruikendheid.

Een medium zal een vraag stellen om hierop antwoorden te krijgen. Maar ook het gebruik van kaarten, zoals bijvoorbeeld Tarotkaarten of Lenormandkaarten, het vasthouden van voorwerpen, denk daarbij ook aan een foto of van mensen.

Het blijkt dat elke Medium zijn eigen manier heeft om wat men ‘ziet’ bij Helderzienheid, of ‘voelt’ bij Heldervoelendheid, ‘ruikt’ bij Helderruikendheid en ‘hoort’ bij Helderhorendheid door te geven of uit te kunnen leggen.

Onze helderzienden zijn er speciaal om u te helpen met uw vragen. Ze proberen zich volledig te richten op uw vragen en de door te krijgen antwoorden. De Mediums zijn hypergevoelig dus begrijpen u goed en proberen u te helpen zonder u daarbij naar de mond te praten.